10 nasvetov za motivacijo zaposlenih

Motiviranje zaposlenih v podjetju je eden od ključev za poslovni uspeh, zato bi morala biti motivacija na delovnem mestu del razvojnega načrta in bistven del kadrovskega načrtovanja.

O tem, kako motivirati zaposlene, obstaja kar nekaj študij, vse pa kot bistvene elemente navajajo podobne rešitve. Nekatere so poceni, druge podjetje stanejo več, v vse pa je potrebno vložiti nekaj truda in dobre volje.

V nadaljevanju vam predstavljamo 10 nasvetov, s pomočjo katerih boste učinkovito motivirali svoje zaposlene.

Najboljši načini za motiviranje zaposlenih

1. Zaslužek in dodatki k plači. Zaposleni sami običajno pravijo, da je najboljša motivacija zaposlenih plačilo. Verjetno se s tem vsi strinjamo, saj zaposleni nenazadnje delajo zaradi mesečnega zaslužka. Kot motivacija na delovnem mestu lahko služijo najrazličnejši dodatki k plači, ki se nanašajo na delovno uspešnost, ti pa so lahko v finančni ali drugi obliki. Stimulacija oziroma dodatek k delovni uspešnosti se lahko zaposlenim ponudi v denarju ali v obliki drugih dobrin, ki jih ti prepoznajo kot nagrado.

2. Občutek pripadnosti podjetju. Skrb za vzbujanje pripadnosti podjetju je nekaj, kar lahko gradimo na več področjih. Motiviranje zaposlenih je vedno uspešno, če ti čutijo do podjetja odgovornost in si tudi sami želijo njegovega uspeha. Pri tem je pomembno, da ves čas skrbimo za ugled podjetja, kjer ni bistven le vodstveni kader, temveč tudi vsi drugi zaposleni. O podjetju je potrebno širiti dobro mnenje, zadržati notranje spore zase oziroma se izogibati opravljanju, skrbeti za povezanost z lokalnim okoljem in vanj vlagati. Nenazadnje imajo od tega korist tudi zaposleni, če sami ali njihovi družinski člani sodelujejo v različnih društvih, kjer podjetje pomaga pri delovanju.

3. Urejen delovni prostor. Na delovnem mestu se morajo zaposleni dobro počutiti. Motivacijo zaposlenih hitro dosežemo, če jim ponudimo prijeten prostor, kjer imajo na voljo vse potrebno za delo, prav tako pa jim ponudimo tudi sproščujoč kotiček, kjer lahko preživijo odmor med delom. Postavitev čajne kuhinje, kakšen prigrizek s strani delodajalca in podobno prinesejo veliko zadovoljstva, saj se zaposleni tako zavedo, da je »šefom« dejansko mar za njihovo dobrobit.

Urejen delovni prostor

Čist in urejen delovni prostor pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih.

4. Komunikacija znotraj organizacije. V vsakem podjetju je vzpostavljena hierarhija, ki sicer mora temeljiti na medosebnem spoštovanju, vendar pa mora komunikacija včasih potekati tudi povsem prijateljsko. Če se sprašujete, kako motivirati zaposlene, je najbolje, da se odpravite do njih in jih povprašate o njihovih željah, težavah, tudi po osebnem življenju. Najslabša sta za motiviranje zaposlenih aroganca ali vzvišenost vodilnega kadra, najboljša pa je tako imenovana »politika odprtih vrat«. Zaposleni naj vedo, da lahko kadar koli pridejo do nadrejenega oziroma do samega vodstva in povedo, kje imajo težavo.

5. Druženje. Večkrat letno omogočite zaposlenim sproščeno druženje, ki skrbi za tako imenovani teambuilding. Pripadnost in povezanost se lahko ustvarita na »sindikalnem« izletu, na druženju ob športnih aktivnostih, pogostitvi ob izteku leta in podobno.

6. Bonitete. Pri nas res ni podjetij, ki bi tako kot nekateri svetovni velikani nudili fitnes ali plavanje med službenim časom, prav tako pa marsikdo za motiviranje zaposlenih ne more nuditi bonusov, kot so službeni telefoni ter službeni avtomobili. Lahko pa poskrbite, da se zaposlenim priskrbijo popusti za določene aktivnosti, za določene nakupe, priskrbite na račun podjetja kakšne karte za kopanje, smučanje in podobno.

7. Ne pozabite na družine zaposlenih. Motivacija na delovnem mestu je takoj boljša, če se vodstvo zaveda, da je od zaposlitve in dela posameznika dejansko odvisna cela družina. Skušajte tudi družino vključiti v življenje podjetja. Poskrbite za kak družinski piknik, ob božiču obdarite otroke zaposlenih, omogočite starejšim otrokom zaposlenih počitniško delo, avgusta poskrbite za kakšen bon za nakup šolskih potrebščin, donirajte klubom, kjer otroci trenirajo najrazličnejše športe …

8. Naučite se dobro postaviti cilje. Zaposleni naj vedo, kakšen je cilj podjetja, vendar naj ta ne bo zgolj dolgoročen. Postavljajte preprostejše cilje na krajša obdobja, tako da jih bo mogoče dosegati mesečno ali celo tedensko. Zadovoljstvo, da je zaposlenemu uspelo doseči zastavljeni cilj, je zanj vedno ena najboljših motivacij za nadaljnje delo. Pohvala za doseganje cilja naj bo javna, saj si bo tako zaposleni lahko pridobil spoštovanje in priznanje tudi pri sodelavcih.

Postavljanje ciljev

Kako motivirati zaposlene? S postavljanjem dosegljivih kratkoročnih ciljev.

9. Zaposlenih ne utesnjujte, temveč jim omogočite kreativnost. V marsikaterem podjetju se posamezniki na nižjih delovnih mestih domislijo rešitev, ki so lahko boljše od tistih, ki jih predlaga vodstvo. Prisluhnite jih in z veseljem sprejmite predloge ter o njih razmislite. To je dobro za razvoj podjetja, prav tako pa za vzdušje in zadovoljstvo v podjetju.

10. Naučite se prilagodljivosti. Motivacija zaposlenih bo višja, če bodo ob dobrem delu vedeli, da se ni potrebno zgolj njim prilagajati podjetju, temveč se lahko tudi podjetje prilagaja zaposlenim. Fleksibilen delovni čas, občasno delo od doma in podobne rešitve lahko zaposlenim pomagajo, da delo opravijo z veseljem, predvsem pa se mu ne izogibajo, ne hodijo za vsako malenkost na bolniško, ne naredijo zgolj obveznega minimuma …

Motivacija zaposlenih se torej lahko doseže na veliko načinov, ki za podjetje niso nujno strošek. Včasih ima odličen učinek na motiviranje zaposlenih v podjetju že lepa beseda, če temu dodamo še kaj materialnega, pa seveda dosežemo še več.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar