Detektivi in podjetja: nadzor nad zaposlenimi

Če radi tudi v službi nazdravite ob rojstnih dnevih, obletnicah, novih poslih ali napredovanjih, bodite previdni, da ne pogledate pregloboko v kozarec. Na vratih pisarne se lahko nenapovedano pojavi detektiv, ki vam bo preveril raven alkohola v krvi.

»Direktorji podjetij vse pogosteje pokličejo našo Detektivsko-varnostno agencijo, če sumijo, da je njihov delavec vinjen,« pojasnjuje detektivka in direktorica Bernarda Škrabar, ki pogosto preverja uživanje alkohola ali prepovedanih drog na delovnem mestu.

Najpogosteje pa v podjetjih odkrivajo različne nepravilnosti. Ena največjih detektivskih agencij je specializirana predvsem za preiskovanje notranjih kraj in prevar. Delo detektivov je vedno bolj poznano, a kljub temu pri nekaterih ljudeh še vedno velja prepričanje, da detektivsko delo zajema pretežno preiskovanje nezvestobe.

»V realnosti se s tovrstnimi primeri ukvarjajo le nekateri detektivi, ostali pa delajo za podjetja in javno upravo,« razlaga Škrabarjeva in navaja ključna področja, ki jih obravnava detektivska služba.

Notranje kraje in prevare ter odtekanje informacij

Detektivi večino svojega dela opravijo za podjetja, ki se vedno bolj zavedajo, da so jim lahko pri tem v veliko pomoč. Najpogosteje se ukvarjajo z notranjimi tatvinami in prevarami v podjetjih. Vedno pogosteje pa se njihove stranke, ki so v približno 95 odstotkih primerov slovenska in tuja podjetja ter javna uprava, nanje obračajo tudi zaradi odtekanja informacij.

Opazovanje delavca, ki s svojim ravnanjem škodi podjetju in povzroči izgube večjih razsežnosti, detektivi ne počnejo na lastno pest, ampak njihova stranka vsakokrat podpiše ustrezno pooblastilo za nadzorovanje določene osebe.

Detektivka Barbara Škrabar

Bernarda Škrabar, direktorica podjetja Detektivsko varnostna agencija d.o.o.

»Vsaka preiskava je individualna in je odvisna od specifičnega začetnega stanja, udeleženih oseb, krajevnih, časovnih in situacijskih vplivov ter cilja oziroma želenih rezultatov,« o samem poteku preiskave pove izkušena detektivka, ki opaža, da njihovo pomoč pri zagotavljanju varnosti pogosto poiščejo podjetja, ki imajo opraviti z različnimi poslovnimi skrivnostmi in občutljivimi informacijami.

Lažni potni stroški in bolniške odsotnosti

Tudi lažno prikazovanje potnih stroškov je zelo pogost pojav. »Nemalokrat se srečujemo z zlorabljanjem upravičenosti do povračila potnih stroškov, pri čemer delavec stanuje le par kilometrov stran od službe, prikazuje pa stroške z drugega konca Slovenije,« pojasnjuje Škrabarjeva.

Delodajalci Detektivsko-varnostno agencijo vse pogosteje pokličejo za nadzor bolniške odsotnosti zaposlenih in preverjanje njene (ne)upravičenosti. Pri teh nadzorih velikokrat opaža nedovoljen nadzor s strani oseb, ki za to nimajo pristojnosti.

»Preiskovanja bolniških ne bi smeli opravljati razni laični »kontrolorji«, ki niso detektivi. To je nezakonito poseganje v temeljne človekove pravice in svoboščine,« poudarja Bernarda Škrabar, ki pri svojem delu vedno deluje znotraj zakona in spoštuje etična načela. Delavce v Sloveniji zato opozarja, da se morajo zavedati, da lahko le detektiv z ustrezno licenco in značko pridobiva informacije in postavlja vprašanja, vezana na bolniško odsotnost.

Neupoštevanje konkurenčne klavzule

Poleg zlorab bolniških se podjetja osredotočajo še na druge vidike nepoštenega dela zaposlenih. Po besedah Škrabarjeve je namreč nemalo primerov, ko podjetje najame detektiva za preverjanje spoštovanja konkurenčne klavzule.

V večini teh primerov gre za zaposlene, ki preusmerjajo stranke podjetja na svojo popoldansko dejavnost. Podjetja pa se včasih odločajo tudi za preverjanje drugih podjetij ali ljudi, s katerimi nameravajo sodelovati.

Alkoholiziranost in uporaba drog na delovnem mestu

Delavec, ki je pod vplivom alkohola, zlasti če opravlja nevarna dela, je lahko nevaren sebi in drugim zaposlenim. Poleg tega alkoholiziranost na delovnem mestu vpliva tudi na njegovo zmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Alkoholiziranost na delovnem mestu

Detektivi lahko opravijo preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu.

Če delodajalec zazna alkohol na delovnem mestu, je dolžan ukrepati. »Delavce testiramo bodisi napovedano bodisi nenapovedano, alkotest pa lahko pozneje stranka uporabi kot dokaz na sodišču. Teste alkoholiziranosti v določenih podjetjih opravljamo tudi preventivno. V primeru ugotovljene vinjenosti podjetje delavcu izda opomin, ga odpusti, ali pa ga pošlje na zdravljenje,« pojasnjuje detektivka in dodaja, da podjetja pogosto po takšni izkušnji oblikujejo ali posodobijo obstoječi pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola in prepovedanih drog na delovnem mestu.

»Problematična je tudi vse pogostejša uporaba prepovedanih drog na delovnem mestu, vendar pa delodajalci ne poznajo vseh znakov, ki bi takšne delavce izdali,« je zaskrbljena Škrabarjeva, ki verjame, da je v tovrstnih primerih prednost njene ekipe v tem, da imajo edini v Sloveniji svoj detektivski laboratorij in intervencijsko ekipo, ki lahko v kriznih situacijah odreagira takoj in deluje 24 ur na dan, vse leto.

Pri svojem delu opaža, da so primeri vedno bolj zapleteni in za njihovo uspešno reševanje potrebuje vedno več znanja, ustrezne opreme in predvsem izkušenj. Prepričana je, da mora biti detektiv visoko usposobljen, s specifičnimi znanji in veščinami, tehnološko dobro podkovan, poznati mora podjetja, profile ljudi in zakonodajo ter imeti visoka etična načela. Prav dobri usposobljenosti detektivov v svoji agenciji, ki je ena izmed največjih pri nas, posveča največ pozornosti.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar