Izobraževanje odraslih – kaj vam omogoča šolanje odraslih

Premalo ljudi se zaveda, da je znanje veliko bogastvo. Mladina je lahko hvaležna, dokler jim država omogoča brezplačno šolanje, saj pridobitev izobrazbe pogosto pomeni tudi hitrejšo zaposlitev in boljše življenje. Veliko je posameznikov, ki se v preteklosti niso odločili za šolanje ali pa si tega enostavno niso mogli privoščiti. Vedeti morate, da za pridobitev ustrezne izobrazbe ni nikoli prepozno, saj se lahko odločite za izobraževanje odraslih, kar vam omogočajo različne državne izobraževalne ustanove in zasebna podjetja. Programi so prilagojeni odraslim in njihovemu načinu življenja, zato največkrat potekajo med tednom v popoldanskih urah in v soboto zjutraj.

Javno veljavni izobraževalni programi za pridobitev formalne izobrazbe

Šolanje odraslih Izobraževanje odraslih udeležencem šolanja omogoča pridobitev določenih znanj, veščin ali spretnosti, v primeru javno veljavnega izobraževalnega programa pa tudi pridobitev formalne oz. javno veljavne izobrazbe. Poleg tečajnih oblik šolanje odraslih zajema nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), preko katerih lahko pridobite različne nazive, npr. maser, maniker, pediker, oblikovalec, operater ali viličarist. Najbolj razširjeni pa so srednješolski izobraževalni programi:

  • Srednje poklicno izobraževanje
  • Srednje strokovno izobraževanje
  • Poklicno tehniško izobraževanje

Srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje odraslih

Za srednje poklicno izobraževanje odraslih se lahko odloči vsak, ki je končal osnovno šolo. V tem primeru šolanje traja tri leta, program pa je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami. Trajanje je lahko tudi krajše, če je posameznik pred vpisom dokončal katerokoli srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno ali poklicno tehniško izobraževanje.

Šolanje odraslih v primeru srednjega strokovnega izobraževanja, ki je ovrednoteno z 240 kreditnimi točkami, običajno traja štiri leta. To velja v primeru, če je posameznik zaključil osnovno šolo, v primeru uspešno končanega srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja je šolanje ustrezno krajše.

Kot tretja možnost pa vam je na razpolago poklicno tehniško izobraževanje odraslih. Vanj se lahko vpiše vsak, ki je dokončal ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja. Poklicno tehniško izobraževanje je ovrednoteno s 120 kreditnimi točkami, zaključite pa ga lahko že v dveh letih (ali v dveh in pol).

Glavnih pet razlogov, zakaj se odločiti za šolanje odraslih

  • Znanje je edina dobrina, katere vam ne more nihče vzeti.
  • Z novim znanjem za delodajalca postajate zanimivejši.
  • Šolanje odraslih posameznikom vliva samozavest in izboljšuje samopodobo.
  • V izobraževalnih ustanovah se tkejo nova prijateljstva in poznanstva.
  • Z novimi poznanstvi se vam lahko odprejo nova vrata.

Izobraževanje za odrasle Šolanje odraslih vsekakor pozitivno vpliva na osebni razvoj in kakovost življenja posameznikov. Prav tako pa izobraževanje odraslih prinaša koristi celotni družbi, saj zviševanje ravni znanja, usposobljenosti in izobrazbe prebivalstva pozitivno vpliva na gospodarski, socialni in kulturni razvoj države.

Naredite zase nekaj dobrega. Odločite se za izobraževanje odraslih, vpišite se v izobraževalno ustanovo, pridobite izobrazbo in svoj sanjski poklic. Verjemite, težak je le začetek.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar