Obveščanje o neželenih učinkih zdravil: zakaj in kako poročati?

Uporaba zdravil je v sodobni medicini nepogrešljiva, saj pomaga preprečevati in zdraviti številne bolezni. Vendar je pomembno razumeti, da lahko vsako zdravilo povzroči tudi neželene učinke. Gre za nenamerne in škodljive reakcije, ki se lahko pojavijo pri uporabi zdravil v terapevtskih odmerkih.

Lekarniška zbornica Slovenije zato v akciji, ki traja vse do nedelje, 12. novembra, poudarja, kako ključnega pomena je obveščanje o potencialnih neželenih učinkih zdravil.

Akcija na ravni Evropske unije

Lekarniška zbornica Slovenije o neželenih učinkih zdravil osvešča v okviru akcije “Kdo lahko poroča“, ki poteka na ravni Evropske unije pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Ob mednarodnem tednu ozaveščanja o pomenu obveščanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil pozivajo vse deležnike v zdravstvu, da o neželenih učinkih poročajo Nacionalnemu centru za farmakovigilanco pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Pravilna raba zdravil preprečuje neželene učinke

Pravilna raba zdravil je ključna za preprečevanje ali omilitev neželenih reakcij. »Čeprav se je nekaterim neželenim učinkom zdravil težko popolnoma izogniti, pa lahko z upoštevanjem pravilne uporabe zdravil številne med njimi preprečimo ali vsaj omilimo,« poudarja mag. Bojan Madjar, nacionalni koordinator projekta farmacevtske skrbi, »Vprašaj o svojem zdravilu« pri Lekarniški zbornici Slovenije.

Bojan Madjar, mag. farm. spec.

Bojan Madjar, mag. farm. spec.

Kot poudarja Madjar, je zelo pomembno, na kakšen način pacienti uživajo zdravila, saj morajo pri tem slediti navodilom zdravnikov in farmacevtov. Nekatera zdravila moramo na primer vzeti pred obrokom, njihovo uživanje s hrano namreč lahko povzroča neželene učinke v prebavilih.

Kako lahko pacienti poročajo o neželenih učinkih?

Pacienti lahko sami poročajo o domnevnih neželenih učinkih, vendar je priporočljivo, da se pred tem posvetujejo z zdravstvenimi strokovnjaki, kot so farmacevti ali zdravniki. Lekarniška zbornica svetuje, da imajo ob poročanju s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja ali novo biometrično osebno izkaznico, ki omogoča dostop do podatkov o pacientovih zdravilih.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih prispeva k izboljšanju varnosti zdravil in oceni razmerja med koristjo in tveganjem zdravljenja. S tem prispevkom bo v prihodnosti zagotovljeno varnejše zdravljenje za vse paciente.

Vloga lekarn v procesu oskrbe z zdravili

V Sloveniji imamo 350 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Lekarniška dejavnost je ključna pri zagotavljanju kakovostne in učinkovite oskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Farmacevti uporabnikom zdravil svetujejo pri varni, pravilni in učinkoviti uporabi zdravil. Profesionalna farmacevtska obravnava pacientov je ključna za zagotovitev pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.

Zavedanje o neželenih učinkih in njihovo pravočasno komuniciranje so najpomembnejši koraki v procesu zdravljenja z zdravili. Prav vsi lahko prispevamo k varnejšemu in učinkovitejšemu zdravljenju.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar