Sončna elektrarna z dinamičnim prilagajanjem moči

Elektro Ljubljana je priključila prvo sončno elektrarno z dinamičnim prilagajanjem moči glede na trenutne razmere v omrežju in kritične točke v njem. Z vzpostavitvijo tega sistema bodo lahko skoraj v realnem času krmilili maksimalno moč elektrarne. Vodili jo bodo iz svojega centra vodenja, ki sicer ne krmili proizvodnih virov, ampak njihovo omrežje. Gre za prvo takšno sončno elektrarno v Sloveniji, ki je začela delovati z novim letom in je velika 10 kW.

V Elektru Ljubljana so vzpostavili sistem, ki bo glede na napetostne razmere spremljal kritične točke v omrežju. Napetost namreč merijo v kritični točki omrežja, ki je na drugi lokaciji, kot je postavljena sončna elektrarna. Meritve se pošljejo v distribucijski center vodenja, kjer jih preračunajo, nato pa pošljejo signale v sončno elektrarno, da zmanjša proizvodnjo, ko se pojavi težava.

Število zavrnjenih vlog se bo zmanjšalo za polovico

V prvih mesecih leta 2021 so imeli v povprečju 60 vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne, v letu 2022 pa je prišlo do drastičnega povečanja tudi do 900 vlog v posameznem mesecu. Z uvedbo novega načina krmiljenja elektrarn se bo kar za polovico zmanjšalo število zavrnjenih vlog. V Elektru Ljubljana pravijo, da večino vlog za priklop sončnih elektrarn in drugih obnovljivih virov na omrežje zavrnejo ne toliko zaradi preobremenitev kot zaradi problemov z napetostjo.

Zdaj bodo lahko priklopili več elektrarn s pomočjo novega sistema za uravnavanje moči sončnih elektrarn, povečali pa bodo tudi proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na letni ravni. V prihodnje pričakujejo še več takih elektrarn, tudi z velikim obsegom proizvodnje, saj se močno spreminja pridobivanje električne energije in se kažejo večje potrebe po tem tako v Sloveniji kot tudi tujini. Najverjetneje pa bodo morali veliko obnovljivih virov voditi iz svojega centra vodenja.

Razvoj lastnega programskega analitičnega orodja

Zaposleni v družbi Elektro Ljubljana so v šestih mesecih razvili lastno programsko analitično orodje, ki skrajša predviden čas za izvedbo tehnične analize. Ta je nujna pri procesu izdaje soglasja za priklop sončne elektrarne na omrežje. Orodje omogoča hitro oceno, ali posamezni vlagatelj lahko priklopi sončno elektrarno predvidene moči na želeno merilno mesto. Za mejne primere je še vedno potrebna ocena ekspertnega strokovnjaka. Orodje jim pomaga k bolj učinkoviti obravnavi vlog in lažjemu obvladovanju vse večjega števila vlog za priključitev sončnih elektrarn.

S predanim delom zaposlenih so uspeli čakalne dobe za soglasje zmanjšati na zgolj dva tedna. V Elektru Ljubljana pojasnjujejo, da gre za primer dobre prakse, saj so z orodjem veliko dosegli tudi na področju pametnih rešitev in dodatno izboljšali postopek izdaje soglasij za priključitev sončnih elektrarn. Orodje omogoča avtomatizirane, hitre, učinkovite in bolj transparentne analize. Postopek odločanja je bolj pregleden, natančen in poenoten. Z novim načinom shranjevanja obdelanih analiz je omogočena tudi ponovljivost. Novo orodje tako pomaga pri hitrejši obravnavi analiz, ki so ključne za izdajo soglasij.

Na reševanje vlog pozitivno vplivala učinkovita reorganizacija

Razvoj lastnega programskega analitičnega orodja jim je v tako kratkem času uspel zaradi požrtvovalnih in predanih strokovnjakov na področju inovativnih tehnoloških rešitev, ki so neprekinjeno delali popoldneve in vikende, da so uporabnikom uspeli omogočiti ažurno in tekoče obravnavanje vlog. Zaposlili so dodaten kader in izvedli notranjo reorganizacijo, pri čemer so morali kader usposobiti za administrativna dela, opis vlog, pošiljanje, ogled lokacij in podobno.

Po uspešni reorganizaciji so sedaj sposobni obvladovati in reševati veliko količino vlog, ki se je v zadnjih mesecih povzpela tudi na 900 novih na mesec. Razlog za to je podražitev električne energije, pa tudi to, da stranke velikokrat ne vlagajo vlog prek pooblaščencev, ampak same, njihove vloge pa so velikokrat nepopolne in slabše pripravljene, kar dodatno otežuje delo. Zaposleni nenehno stremijo k razvoju tehnoloških rešitev in napredka podjetja na vseh področjih.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar