Prevodi uporabnih angleških frazemov v slovenščino

Frazem ali stalna besedna zveza je skupek besed, ki pomeni nekaj drugega, kot pa njene posamezne enote. V vsakdanji govorici jih pogosto uporabljamo. Rečemo, recimo, to mi je deveta briga, on je krivo prisegel ali lije kot iz škafa.

Kadar se skušamo slikovito izražati tudi v tujem jeziku, večkrat naletimo na težave, saj frazemov iz enega jezika v drugega ne prevajamo dobesedno. Če se želimo natančno in pravilno pisno izraziti tudi v tujem jeziku, najamemo prevajalsko agencijo, vseeno pa je dobro, da nekatere vidnejše frazeme v angleščini poznamo kar sami.

Bi se uporabnih frazemov radi naučili tudi vi? V nadaljevanju si oglejte nekaj najpogostejših primerov.

Break a leg. Dobesedno bi frazem prevedli kot Zlomi si nogo, vendar se to v slovenščini sliši skoraj grozeče. Pravilen prevod frazema je: Vso srečo.

Primer: You have an exam? Break a leg! (Imaš izpit? Vso srečo!)

An arm and a leg. Če smo že pri nogah, je tudi naslednji frazem zanimiv. Dobeseden prevod bi se glasil: roko in nogo, a pomeni, da je nekaj zelo drago. Slovenska ustreznica je celo premoženje.

Primer: The watch cost him an arm and a leg. (Ura ga je stala celo premoženje.)

Raining cats and dogs. Psi in mačke ne dežujejo, v slovenščini pa rečemo, da lije kot iz škafa.

Primer: We’re not going out, because it’s raining cats and dogs. (Ne gremo ven, ker lije kot iz škafa.)

To give a hoot nima nobene veze s skovikanjem, temveč pomeni biti deveta briga.

Primer: He doesn’t give a hoot about the school. (Šola mu je deveta briga.)

Beat around the bush dobesedno pomeni tolči okoli grma, vendar frazem prevajamo kot ovinkariti.

Primer: He never said what he meant, he was just beating around the bush. (Ni povedal, kaj je mislil, samo ovinkaril je.)

To know something by heart nima nobene veze s srcem in v slovenščini pomeni: vedeti na pamet.

Primer: He knew all the poems by heart. (Vse pesmi je vedel na pamet.)

A hot potato ni vroč krompirček temveč vroča tema.

Primer: Professor’s relationship with a student is a hot potato. (Profesorjeva veza s študentko je vroča tema.)

At the drop of a hat pomeni v trenutku, morda res tako hitro, kot pade klobuk.

Primer: If you need me, I’ll be there at the drop of a hat. (Če me potrebuješ, bom v trenutku tam.)

Back to the drawing board pomeni biti ponovno na začetku, v angleščini »pri risalni tabli«.

Primer: We failed to achieve practical results so we are back to the drawing board. (Ni nam uspelo doseči praktičnih rezultatov, tako da smo spet na začetku.)

Bite off more than you can chew dobesedno pomeni: odgrizniti več, kot lahko prežvečiš, pravilen prevod v slovenščino pa se glasi: Preveč si zadati.

Primer: We bit off more than we can chew with this project. (S tem projektom smo si preveč zadali.)

Blind spot ni slepa točka, temveč mrtvi kot ali šibka točka.

Primer: She is his blind spot, in his eyes she can never do anything wrong. (Ona je njegova šibka točka, v njegovih očeh ne more narediti nič narobe.)

Primer: The car was in his blind spot and he didn’t see it. (Avto je bil v njegovem mrtvem kotu in ga ni videl.)

Burn the midnight oil izhaja iz zgodovine, ko je delo pozno v noč res pomenilo kurjenje oljnih svetilk, vendar frazem velja tudi od odkritja elektrike naprej.

Primer: She was burning the midnight oil to finish her report. (Delala je pozno v noč, da je končala svoje poročilo.)

Can’t judge a book by its cover pomeni, da ne moreš soditi človeka po zunanjosti, čeprav se v govoru pogosto pojavlja tudi kalk oziroma dobeseden prevod − ne sodi knjige po platnici.

Primer: She doesn’t look very intelligent, but you can’t judge a book by its cover. (Ni videti preveč inteligentna, a človeka ne moreš soditi po zunanjem videzu.)

Maček - polito mleko Don’t cry over spilt milk/It’s no use crying over spilled milk ne pomeni, da za politim mlekom nima smisla jokati, temveč da je po toči zvoniti prepozno.

Primer: I am not satisfied with the vacations we booked, but it’s no use crying over spilled milk. (Nisem zadovoljna s počitnicami, ki smo jih rezervirali, a po toči zvoniti je prepozno.)

Curiosity killed the cat. Radovednost lahko morda res ubije mačko, a frazem v slovenščini pomeni, da se ne vtikaj v tuje zadeve.

Primer: A: »Where are you leaving now?« B: »Curiosity killed the cat.« (A: »Kam odhajaš zdaj?« B: »Ne vtikaj se v tuje zadeve.«)

Don’t count your chickens before they’re hatched. Dobeseden prevod frazema se glasi: Ne preštevaj svojih piščancev, preden se izvalijo. V slovenščino pa ga prevajamo: Ne hvali dneva pred večerom.

Primer: You might win, but don’t count your chickens before they’re hatched. (Lahko, da boš zmagal, a ne hvali dneva pred večerom.)

Make a long story short sicer res pomeni skrajšati dolgo zgodbo, a frazem prevedemo kot preiti k bistvu.

Primer: To make a long story short – I’m not coming. (Da preidem k bistvu – ne bo me.)

To hear something straight from the horse’s mouth pomeni izvedeti iz prve roke in ne iz konjskih ust, kot predlaga dobesedni prevod.

Primer: I know it’s true, I heard it straight from the horse’s mouth. (Vem, da je res, slišal sem iz prve roke.)

Obstaja pa tudi nekaj frazemov, ki so v angleščini in slovenščini enaki ali podobni. Mednje spadajo naslednji primeri:

  • walls have ears – stene imajo ušesa
  • eye for an eye, tooth for a tooth – oko za oko, zob za zob
  • actions speak louder than words – dejanja so zgovornejša od besed
  • to be someone’s right hand – biti nekomu desna roka
  • in his eyes – v njegovih očeh
  • When the cat’s away, the mice will play. – Ko mačke ni doma, miši plešejo.
  • kill two birds with one stone – ubiti dve muhi na en mah
  • to cut corners – sekati ovinke
  • Speak of the devil! – Mi o volku!

If you know the idioms, you can always hit the nail on the head. – Če poznate frazeme, lahko zmeraj zadenete žebljico na glavico.

Prispevek o najpogostejših frazemih je za portal Nasveti.net pripravila lektorica in prevajalka dr. Katja Bergles, vodja prevajalske agencije DigitPen.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar