INTERVJU » Nejc Hrnčič – direktor podjetja BRILOSA

Dobri temelji so osnova vsake gradnje, poudarjajo v nepremičninskem podjetju BRILOSA. Njihovo osredotočenje na kakovost bivanja in okoljska zavezanost se odražata pri večstanovanjskih objektih v Ljubljani – Terasna Idila in Rezidenca Prule, pri projektih v zaključni fazi izvedbe – Sončni Golovec v Celju in Rezidenca Bežigrad ob Samovi ulici v Ljubljani, pa tudi pri objektih v fazi gradnje – Rezidenca Bežigrad Topniška.

O pomenu kakovosti bivanja za zdravje, posegih v prostor in viziji podjetja smo se pogovarjali z Nejcem Hrnčičem, direktorjem podjetja BRILOSA d.o.o.

Pri svojih projektih zelo poudarjate kakovost bivanja. Kaj to sploh je?

Kakovost življenja ima lahko več pomenov, odvisno od perspektive. Po eni strani gre za zelo subjektivno oceno, saj se navezuje na posameznika in njegov pogled na lastno bivanje. V BRILOSI pa kakovost bivanja obravnavamo kot stopnjo zdravja, udobja in sposobnosti delovanja posameznika. Objektivno ga opredeljujejo indikatorji, kot so človekovo fizično in duševno zdravje, bivalno okolje in varnost.

Zakaj je, po vašem mnenju, kakovost bivanja tako pomembna?

Kakovost bivanja in bivalnega okolja je izrednega pomena za zdravje človeka in posledično njegovo delovanje. Pravzaprav gre za ključni dejavnik, ki vpliva na naše zdravje in zadovoljstvo z življenjem. Naj vam podam primer, s katerim se lahko poistoveti vsakdo. Nepojasnjeno slabo počutje, pa naj bo fizično ali psihično, lahko povzročajo neprimerni materiali, prezračevalni sistemi, neprimerna osvetljenost in drugi dejavniki.

Kako poudarjate kakovost bivanja pri projektiranju stavb?

Zvesto sledimo zelo preprostim načelom, ki jih zaokroža naš slogan − »Postane dom«. Pri načrtovanju in projektiranju upoštevamo okoljsko naravnanost, inovativnost in uporabo materialov, ki so prijazni okolju in zdravju. Dobri temelji so osnova vsake gradnje, zato je vse našteto treba upoštevati že pri načrtovanju in posegih v prostor. Stanovanje namreč mora dihati z okoljem in naravo.

Številni urbanisti in arhitekti poudarjajo, da je pandemija močno zamajala našo percepcijo doma. Ali to opažate tudi pri Slovencih?

Tako kot je bila pandemija globalen pojav, so globalne tudi spremembe. Zelo očitno se je spremenilo naše dojemanje doma. Zaradi okoliščin smo veliko več časa kot prej preživeli doma, torej za svojimi štirimi stenami. Posledično je to spodbudilo povečano ozaveščenost o pomenu kakovosti bivanja.

BRILOSA - Sončni Golovec, Celje

Projekt: Sončni Golovec, stanovanja v Celju – BRILOSA d.o.o.

Veliko več je tudi dela od doma, zato so tudi domače pisarne postale veliko več kot pa le miza in stol. Dom je postal naša najpomembnejša naložba. Navsezadnje zanj namenimo velik del svojih življenjskih prihrankov, po nekaterih podatkih celo tretjino življenjskih prihodkov.

Kakšna je vizija vašega podjetja?

Naši cilji so usmerjeni k zasledovanju kakovostnega bivanjskega udobja. To dosegamo s projektiranjem in strokovno izvedbo objektov, ki so in bodo v zadovoljstvo uporabnikom. Ustvarjalnost in estetika sta naše vodilo pri snovanju objektov za uporabnike. Skupaj z njimi želimo doseči standard spoštovanja in upoštevanja stroke pri načrtovanju in posegih v prostor. To je vidno pri izvedenih projektih večstanovanjskih objektov v Ljubljani, kot sta Terasna Idila in Rezidenca Prule. Enako velja za projekte v zaključni fazi izvedbe, kot sta Sončni Golovec v Celju in Rezidenca Bežigrad ob Samovi ulici v Ljubljani, pa tudi pri objektih v fazi gradnje, kot je Rezidenca Bežigrad Topniška.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar