INTERVJU » mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. – predsednica LZS

»Brezšivna skrb je ena največjih in najpomembnejših novosti v obravnavi pacienta«

Slovenija je z julijem uvedla brezšivno skrb, novo lekarniško storitev, ki je pravica iz zdravstvenega zavarovanja. Pacientom zagotavlja varno zdravljenje z zdravili, saj pomaga pri sledenju njihovih zdravil in terapij.

»Ključna značilnost te storitve je, da sodelujejo lekarniški farmacevti na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti. Cilj projekta je, da bolniki prejmejo neprekinjeno farmacevtsko obravnavo, ko prehajajo med različnimi ravnmi zdravstva in so kar najbolje seznanjeni s svojimi zdravili, namenom in načinom uporabe in spremembami,« poudarja predsednica lekarniške zbornice Darja Potočnik Benčič. Z njo smo se pogovarjali tudi o tem, kako omogoča boljše sodelovanje pri zdravljenju in komu je storitev še posebej namenjena.

Nosilni dokument v okviru storitve je osebna kartica zdravil. Kakšno vlogo ima in kako je povezana s storitvijo?

Na osebni kartici zdravil so shranjene informacije o zdravljenju z zdravili posameznega pacienta. Pacienti, po razgovoru s farmacevti, prejmejo osebno kartico zdravil v tiskani obliki, hkrati pa je na voljo tudi v digitalni obliki na portalu zVem+. To omogoča dostop do podatkov o zdravilih ne le pacientom, temveč tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki pacienta obravnavajo. Če pride do sprememb v terapiji, magister farmacije posodobi osebno kartico zdravil.

Kdo krije stroške nove storitve in koliko znašajo?

Storitve brezšivne skrbi izvajajo magistri farmacije že od 1. januarja 2023. Časovni normativ je ena ura in storitev je ovrednotena s 50 evri. Storitev pregled uporabe zdravil je bila do zdaj plačljiva, z julijem pa je postala za paciente brezplačna. Za pregled uporabe zdravil v lekarni, ki traja 40 minut, je namenjenih 32 evrov, za kontrolni pregled uporabe zdravil v lekarni, ki traja 20 minut, pa 16 evrov. Za vpis posodobitve v osebno kartico zdravil je predviden znesek 4 evre.

Kako bo brezšivna skrb koristila bolnikom v Sloveniji? Ali imate konkretne številke bolnikov, ki bi od storitve lahko imeli koristi?

V Sloveniji imamo 55.000 bolnikov, ki imajo predpisanih 10 ali več zdravil hkrati za zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni, in več kot 160.000 bolnikov, ki imajo predpisanih sedem ali več zdravil hkrati za zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni. Storitev je namenjena predvsem njim, torej bolnikom, ki jemljejo več zdravil sočasno in imajo pri tem težave, kot npr. zdravilo uporabljajo napačno ali pa ga sploh ne uporabljajo, imajo neželene učinke, pogoste premembe terapije in podobno.

Koliko farmacevtov je vključenih v izvajanje te storitve? Koliko dodatnih specialistov klinične farmacije bo treba še vključiti?

Glede na projekcijo za leto 2023 bo za izvajanje storitev v bolnišničnih lekarnah potrebna zaposlitev dodatnih 106 specialistov klinične farmacije, poleg obstoječih 157 bolnišničnih farmacevtov. V lekarnah na primarni ravni ima kompetenco za izvajanje storitve pregleda uporabe zdravil okoli 400 magistrov farmacije.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar