INTERVJU » Javor Škerlj Vogelnik – trener komunikacijskih veščin

Sodeč po nedavni raziskavi bi več kot polovica Slovencev rada zamenjala trenutno zaposlitev oziroma poiskala izzive drugje. Pogosto je vzrok za zamenjavo delovnega mesta prav slaba, napadalna komunikacija med zaposlenimi in vodilnimi, kjer se (pre)pogosto pojavlja tudi verbalno nasilje. Gre za eno od področij, kjer je mogoče storiti veliko. Kot pravi Javor Škerlj Vogelnik, dolgoletni trener nenasilne komunikacije (NVC), pa moramo začeti najprej pri sebi.

Pri svojem delu povezuje posameznike in skupine na njihovi osebni in poslovni poti. S tem širi znanje in veščine globalno uveljavljenega koncepta NVC, katerega idejni oče je ameriški psiholog Marshall Rosenberg. Ključ do uspešnega razumevanja sta tako asertivna komunikacija in čustvena inteligenca, ki se ju lahko vsak posameznik nauči na njegovih delavnicah v septembru in oktobru.

Nenasilno komunikacijo predstavljate kot nasprotje vzorcem, ki smo jih »prinesli« od doma. Zakaj je to tako težko osvojiti?

Gre za priučene, praktično avtomatizirane načine razmišljanja in komunikacije, ki jih gojimo od rojstva in so jih na nas prenesli naši starši. Naši priučeni mišljenjski vzorci pa ne vplivajo samo na komunikacijo in odnose, temveč tudi na to, kako zaznavamo sebe, svet okrog nas in kako delujemo. Težko kaj spremenimo, če najprej ne spremenimo sebe.

Kako lahko s pomočjo nenasilne komunikacije izboljšamo odnose med nadrejenimi in podrejenimi? Nam lahko podate tudi kak konkreten primer?

Nenasilna komunikacija omogoča konstruktivno dajanje povratne informacije, torej brez groženj, udarcev pod pasom in podobnega. Namesto kritike lahko uporabimo opis vedenja, ki nas je zmotilo, ter izrazimo, kako se počutimo in kakšne potrebe niso bile zadovoljene. To omogoča boljše razumevanje in možnost izboljšanja vedenja. Namesto: »Tvoje delo je slabo opravljeno.« in »Zanič si!« bi lahko uporabili: »Ko vidim, kako si opravil segmente naloge, za katere smo se dogovorili, me zaskrbi. Res mi je pomembna struktura in doslednost. Ali bi lahko popravil prvi in tretji segment ter mi prišel sporočit, če se ti kaj zatika?«

Kje je torej srž težave?

Konflikti se ne dogajajo z vidika potreb. Zgodijo se zaradi načina zadovoljevanja določenih potreb. Skratka, če je moj način v navzkrižju z drugimi, se znajdemo v konfliktu. Srž težave je torej pomanjkanje znanja iz komunikacije in čustvene inteligence. Začne se napadalna komunikacija, torej medsebojno obtoževanje, zahteve, grožnje … Zato poudarjam sposobnost stika s seboj in razvoj čustvene inteligence ter jasnosti izražanja. Pri nenasilni komunikaciji se torej učimo sočutnega prevzemanja odgovornosti za lastne intenzivne občutke in nezadovoljene potrebe. Na tak način se lahko opolnomočimo in v konfliktnem pogovoru mi prvi prisluhnemo drugi osebi, čeprav je situacija za oba neprijetna.

Ali imamo lahko pozitiven oz. konstruktiven konflikt?

Ko je za iztočnico to, o čemer sva se ravnokar pogovarjala, ste na dobri poti. Ko se naučimo drugi osebi dati prostor izražanja in je pri tem ne obsojamo ali skušamo popraviti, ji dajati nasvete ali jo tolažiti, smo na dobri poti, da se ustvari premik naprej in bo pozneje druga oseba tudi nam sposobna prisluhniti. Pri poslušanju znotraj konfliktov je bolje, da primarno ne poslušamo besed, ki so izrečene, temveč da se osredotočimo na občutke druge osebe. Prav tako se poskušamo osredotočiti na njene potrebe, ki jih skuša dotična oseba zadovoljiti z načinom svojega izražanja, četudi se to na prvi pogled sliši tragično ali nasilno.

Kje se lahko zainteresirani izobražujejo o nenasilni komunikaciji?

Lahko se spoznamo že septembra, ko organiziram dve delavnici. Od petka, 15. septembra, do nedelje, 17. septembra, bo uvodna delavnica, ki se osredotoča na vpliv čustvene inteligence na komuniciranje. Teden pozneje, od petka, 22. septembra, do nedelje, 24. septembra, pa je na sporedu naslednja uvodna delavnica. Konec oktobra, natančneje med 20. in 22. oktobrom, bom zaradi večjega zanimanja organiziral še eno uvodno delavnico s poudarkom na vplivu čustvene inteligence na komunikacijo. S 1. septembrom izide prvi spletni tečaj tovrstnega pristopa v slovenskem jeziku, načrtujem pa tudi organizacijo nadaljevalne delavnice, a več o tem kmalu.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar