INTERVJU » Črtomir Remec – direktor Stanovanjskega sklada RS

Gradimo stanovanja za mlade, družine in starejše po vsej Sloveniji

Pomembno je, da imajo vsi ljudje možnost bivanja v stanovanjih. Tega se dobro zaveda mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, ki je v letu 2019 in 2020 pridobil 356 stanovanjskih enot na različnih lokacijah. Njihov namen namreč je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji. Do leta 2023 imajo namen skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov.


Na Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 ste uspeli pridobiti 30 od 48-ih stanovanj v večstanovanjskem objektu v naselju Čardak v Črnomlju.

Res je. Smo največji kupec objekta, in sicer v 57-ih odstotkih. Lokacija je odlično izhodišče za sprehode in športne aktivnosti v naravi, hitro dostopna pa je tudi mestna obvoznica. Poleg je tudi dom starejših občanov in možnost koriščenja servisnih storitev. Velikost stanovanj se giblje med 40 in 75 kvadratnih metrov, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna stanovanja večjih površin.

Sicer je Stanovanjski sklad RS preko Javnega poziva tako skupaj v letu 2019 in 2020 pridobil 356 stanovanjskih enot na različnih lokacijah …

Naš namen je, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 118 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih. Pridobili smo stanovanja v več slovenskih regijah, od tega sta 202 stanovanjski enoti v gradnji v Radencih, Gornji Radgoni, Mežici, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Kočevju, Črnomlju in Brežicah.

Mag. Črtomir Remec

Mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Kakšen je vaš dolgoročni cilj?

Trenutno uresničujemo cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnosti prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj. Do leta 2023 imamo namen skupno zagotoviti 2.144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih, katerih vrednost je ocenjena na okoli 286 milijonov evrov.

Gradbena dela na gradbiščih projektov lastnih gradenj SSRS so kljub epidemiji koronavirusa z veliko intenziteto potekala na treh lokacijah v dveh mestih.

Vsi skupaj smo vložili veliko dela in truda, da so dela nemoteno potekala tudi med epidemijo, in sicer v Ljubljani na lokacijah Novo Brdo in Skupnost za mlade Gerbičeva ter v Mariboru na lokaciji Pod Pekrsko gorco. Z izgradnjo skupaj več kot 800 novih stanovanjskih enot nameravamo zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih. Prav tako potekajo gradbena dela na gradbiščih partnerskih projektov po javnih razpisih in javnem pozivu po celotni Sloveniji. Za izgradnjo teh javnih najemnih stanovanj je bila aprila 2019 s CEB sklenjena posojilna pogodba v višini 50 milijonov evrov, s katero je Sklad pridobil manjkajoče finančne vire. Z njimi mu je omogočeno izvajanje gradenj novih najemnih stanovanj na območjih, kjer so potrebe največje.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar