INTERVJU » mag. Leon Korošec – direktor zimske divizije Elan

»Elan ima trajnost že v krvi«

V Elanu, kot vrhunskemu proizvajalcu smuči, športne opreme, kompozitnih delov ter jadrnic, so že vseh 77 let usmerjeni k trajnostnemu razvoju. V ospredje postavljajo lokalno nabavo surovin in spoštovanje lokalnega okolja, v katerem delujejo. Korak bližje k temu so storili, ko so v neposredni bližini tovarne zasadili tisoč dreves.

Prav tako dajejo velik poudarek obnovljivi energiji, saj je njihova proizvodnja od letošnjega leta dalje gnana na 100 % obnovljivo električno energijo. Pred kratkim so zagnali tudi lastno sončno elektrarno, ki jim bo na letni ravni zagotovila za povprečno 12 % energetskih potreb družbe in bo tako pripomogla k znižanju izpustov – za skoraj 500 ton CO2 letno. Več o tem nam bo razkril podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan mag. Leon Korošec.

Elan je bil vedno znak za kakovost. Kaj vas dela tako posebne in kaj so temeljne usmeritve, ki se jih držite zadnjih nekaj let?

Smo edino globalno proizvodno podjetje smuči, ki izdeluje naše izdelke ročno na eni lokaciji, na sončni strani Alp. Poudarek dajemo na trajnosti oskrbne verige, saj kar 99 % vhodnih surovin za izdelavo smuči prihaja iz Evrope in jih izbiramo skladno z najvišjimi standardi. Kar 68 % vseh materialov je izdelanih v radiju 400 kilometrov od sedeža družbe, 18 % pa neposredno iz Slovenije. Ves les, pridobljen za izdelavo smuči, je preverjenega porekla, sledljiv in trajnostnega izvora. Z eno izmed pobud si enkrat v prihodnosti želimo del lesa pridobivati iz neposredne okolice podjetja.

Kako izvajate trajnost?

Na prvem mestu je vsekakor vizija podjetja, da tako podjetje kot tudi blagovna znamka Elan navdihuje aktiven in trajnostni življenjski slog. Trajnost in vzdržnost poslovanja pri Elanu izvajamo skladno z metodološkim okvirjem, imenovanim Triple bottom line oziroma trojne poslovne bilance. Poslovni izkaz je le eden od treh P-jev Elanove uspešnosti. Naše delovanje je predvsem in primarno usmerjeno k družbeni blaginji ljudi (People) in k vzdržnemu odtisu na planet (Planet).

Kako dosegate družbeno blaginjo?

Elan uživa ugled družbeno odgovornega podjetja. Stremimo k temu, da se Elan razvija kot okolje, prijazno do družine, ki stavi na lokalno znanje in medgeneracijski prenos znanj. Vrsta naših zaposlenih ustvarja zgodbo znamke že drugo ali tretjo generacijo, kar nam zagotavlja skrbno upravljanje svojega izročila in razvoj družbene identitete.

Surovine nakupujete lokalno. Ste pa tudi v ta namen s pomočjo Zavoda za gozdove zasadili drevesa, kajne?

Izjemno vesel in ponosen sem, da smo s številnimi zaposlenimi v bližini Elana posadili več kot tisoč dreves. Ključnega pomena pa je, da bomo za njih prihodnji dve leti tudi skrbeli. V Elanu sicer nenehno skrbimo za naravo in se zavedamo trajnostne oskrbe, saj smo z letošnjim letom pričeli z gradnjo sončne elektrarne, ki je pred kratkim začela tudi obratovati.

Tudi na področju inoviranja ste pionirji?

Ko se ukvarjamo z razvojem novih, inovativnih izdelkov, je vprašanje “Koliko energije bo treba za nastanek novega izdelka?” redno vključeno v razmislek o izbiri. Elan prav tako želi z inovativno uporabo tehnik in tehnologij ustvariti globalni trajnostni prispevek k industrijski proizvodnji. V letu 2017 smo razvili in kot prvi uporabili tehnologijo neposrednega digitalnega tiska na smuči, ki prispeva k znižanju HOS (hlapne organske snovi). Inovacija dobi svojo obliko tam, kjer se spoprimemo s pravim izzivom – za Elan je to v gorah. Alpe se tukaj prvič dvignejo nad 2.000 metrov in naše dvorišče je tudi naš testni poligon. Smo podjetje, ponosno na svojo lokalno skupnost, s katero tudi aktivno sodelujemo.

Kaj pa na energetskem področju?

Naš planet se segreva prehitro in znanstvena stroka je složna, da lahko segrevanje omejimo le s takojšnjim, premišljenim naborom trajnostnih ukrepov. V Elanu želimo s svojim poslovanjem in delovanjem tudi v prihodnje še bolj prispevati k trajnejši prihodnosti ter še naprej svoje aktivnosti primerno prilagoditi na vseh pomembnih področjih. Naša proizvodnja je od začetka letošnjega leta gnana na električno energijo, 100 % pridobljeno iz trajnostnih obnovljivih virov, kar si štejemo kot pomemben korak k bolj trajnostnemu poslovanju.

Odprli pa ste tudi lastno sončno elektrarno?

Tako je. Elanova pot v naslednje zmage bo poganjana izključno z oskrbo iz obnovljivih virov energije, del elektrike pa bomo pridobivali s pomembno pridobitvijo – lastno sončno elektrarno, ki je prve kilovatne ure obrnila v juliju. Že šesti skupni energetski projekt v smeri zelene preobrazbe nam je hitro in kakovostno pomagalo realizirati podjetje Interenergo. S prehodom na čisto energijo smo letno vrednost izpustov toplogrednih plinov v lastni produkciji znižali za 498 ton CO2, za kar bi bilo potrebnih 15.000 dreves, da bi jih lahko absorbirala. Približno 12 % energetskih potreb bomo pokrili z lastno sončno elektrarno, ta odstotek pa si želimo v prihodnjih letih še povečevati.

Sončna energija predstavlja najhitreje rastoč segment virov trajnostne oskrbe z elektriko, zakaj je temu tako?

Solarna energija predstavlja najhitreje rastoč segment virov trajnostne oskrbe z elektriko, saj z napredkom tehnologije, vse večjo cenovno konkurenčnostjo in učinkovitimi novimi poslovnimi modeli široko odpira vrata v nizkoogljično gospodarstvo. Za Elan, ki že zasleduje cilj dviga energetske učinkovitosti in znižanja toplogrednih izpustov iz svoje osnovne dejavnosti, je bila vzpostavitev elektrarne v sklopu lastnih objektov logična strateška poteza, ki bo obrodila očitne sadove. Kot izjemen dosežek štejemo dejstvo, da smo verigi trajnostnih sprememb uspeli priključiti še področje energetske oskrbe. Dokaz več, da je trajnost res del DNK družbe Elan.

Kakšne so vaše usmeritve za prihodnjih 10 let?

Pot našega podjetja predstavlja sosledje inovacij in izzivanja statusa quo, saj stremimo k cilju, da smo vedno korak pred drugimi. Včasih je rešitve ponudil preboj v tehnologiji, drugič revolucionarna zamisel o karving ali zložljivih smučeh. Za vsakega od izzivov pa smo znali oblikovati rešitev, in ko zremo predse, ne želimo snovati le izdelkov prihodnosti, temveč tudi prihodnost industrije in dejavnosti ter ob tem zaščititi naravno okolje, ki nas navdihuje. Svoje trajnostne cilje bomo v obdobju do leta 2030 usmerili na dvig energijske učinkovitosti in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v lastnih procesih, znižanje hlapnih organskih spojin oziroma HOS, optimizacijo trajnosti nabavne verige, dvig deleža reciklatov v izdelkih in povečanje izkoristka uporabljenih materialov pri izdelavi izdelkov, povečanje deleža recikliranih odpadkov in zagotavljanje varnejšega, zdravega, prijetnega okolja, prijaznega do delavca.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar