Kako učinkovito ločevati odpadke

Ločevanje odpadkov je pomembno področje, saj je treba zadostiti evropski direktivi in do leta 2020 doseči 50-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov. Tega se morajo držati tako državljani kot občine, ki so odgovorne za ravnanje z odpadki. »Pri nas smo dve leti nazaj začeli z rumenimi vrečami zbirati mešano embalažo (plastika, kartonska embalaža za tekoča živila, pločevinke) na domovih uporabnikov. Ukrep je bil izjemno uspešen, saj smo na eni strani rešili težavo prepolnih ekoloških otokov in na drugi strani precej povečali količine ločeno zbrane mešane embalaže,« je povedal Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb.

Najpomembnejše je, da z ločevanjem odpadkov skupaj poskrbimo za zmanjšanje onesnaževanja okolja in s tem tudi vplivamo na to, da se velik del odpadkov vrne v proces predelave in ponovne uporabe, namesto da bi jih odložili na odlagališče in s tem obremenjevali okolje.

Koristni nasveti za učinkovito ločevanje odpadkov

  • Kompostirajte, saj ima to vrsto prednosti. Kompostiranje je naravna metoda recikliranja organskih odpadkov v zemljo, bogato s humusom. Biološko razgradljive odpadke z recikliranjem vrnete v naravo. S tem bodo tudi rastline postale močnejše, bolj zdrave in odpornejše proti različnim boleznim. Prav tako boste na ta način pridelali zdravo in z vitamini polnejšo domačo zelenjavo. Kompostirate lahko zelene vrtne odpadke in kuhinjske odpadke.
  • Kavna usedlina odžene polže, mravlje in druge škodljivce, če jo poškropite okoli rastline in po njej. Služi pa tudi kot gnojilo, ki pospešuje bujno zeleno rast.
  • Ločujte nevarne odpadke, med katere sodijo akumulatorji, baterije, zdravila, topila, lepila, pesticidi ipd. Oddajate jih lahko skozi celotno leto na brezplačnih zbirnih centrih ali ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov. Neporabljena zdravila lahko oddate v bližnji lekarni. Kar pa se tiče pesticidov, vam predlagamo, da se že ob nakupu skušate izogibati agresivnih izdelkov in se raje poslužujete naravi prijaznejših alternativ.
  • Ločujte embalažo. V zabojnike rumene barve se odlaga plastika in embalaža iz plastike, kovine, embalaža iz kovin ter embalaža iz sestavljenih materialov (tetrapak). Sem ne spada plastična ali kovinska embalaža nevarnih snovi.
  • Ločevanje odpadkov si lahko olajšate s postavitvijo ekološkega kotička, ki vas bo vedno opomnil, kako ločevati odpadke na pravilen način. V vsakem gospodinjstvu je treba za dnevno nastajajoče odpadke poskrbeti za ločeno zbiranje papirja, stekla, odpadne embalaže in bioloških odpadkov. Z eko kotičkom boste na to spomnili tudi vse ostale člane gospodinjstva.

Domači ekološki kotiček

  • Sodelujte v akcijah zbiranja kosovnih odpadkov. Manjše kose odpadkov lahko skozi leto odpeljete brezplačno tudi na vse zbirne centre.
  • Kosovne odpadke zbirajte ločeno. Posebej ločujte odpadni les, kovine, odpadno električno in elektronsko opremo, hladilno in zamrzovalno opremo ter avtomobilske gume. »Odpadno oblazinjeno pohištvo in žimnice še posebej obdelamo ter ločimo kovine in les od ostalih mešanih materialov (tekstil, razni trakovi, penasta guma in podobno),« doda Ferlan.

Z lastno domiselnostjo in idejami lahko tudi iz starih in neuporabnih izdelkov naredite nove ter uporabne, ki vam bodo ponovno prinašali korist. In nikar ne pozabite – učinkovito ločevanje odpadkov danes bo pozitivno vplivalo na prihodnje rodove.

Deli prispevek z drugimi.

Objavi komentar